Náš príbeh

Stretli sme sa v roku 2007 na Škole pozitívneho rodičovstva, ktorú založila a viedla Diana v roku 2006 ako reakciu na svoju potrebu a zároveň na podnet ľudí zdieľať svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti výchovy a prístupe k deťom novej doby . Ako učiteľka s 13 ročnou praxou a matka dvoch detí mala veľa podnetných myšlienok a predovšetkým skúseností, ktorými oslovila širšiu verejnosť svojimi prednáškami, rozhlasovými, televíznymi vystúpeniami, poradenskou činnosťou a článkami uverejňovanými od roku 2007 po súčasnosť v časopise Vitalita. Pre mňa v tej dobe ako lektorku predpôrodných stretnutí, dulu vo výcviku a hlavne matku boli jej náhľady a skúsenosti vo výchove a prístupe k deťom inšpiráciou a pohonom skúmať rodičovstvo z iného pohľadu ako bolo bežne vnímané a v tej dobe informačne dostupné. V nadväznosti na tému rodičovstva o rok neskôr celkom prirodzene vznikol Ženský kruh, ktorý so sebou priniesol a otvoril priestor pre otázky a odpovede týkajúce sa zdravých vzťahov, tabuizovaných tém v oblasti ženskej sexuality, tvorivosti a sily. Nadšenie a vášeň z objavovania skrytých zakutí ľudskej duše a sebarozvoja priniesol so sebou koncept pravidelných, raz do mesiaca víkendových stretnutí – seminárov určený pre ľudí, ktorých zámerom je vzdelávanie v oblasti duševného zdravia a duchovného rastu. Zámerom týchto stretnutí je otvorenie schopností duše – srdca, cítenia a otvorenie potenciálu ducha, ktorý sa prejavuje schopnosťou tvoriť.


Náš spoločný záujem o rast a rozvoj ľudského vedomia nás motivuje a núti neustále bádať na poli vedomia a svoje poznanie a skúsenosti sprostredkovať, zdieľať s ľuďmi, ktorí majú skutočný záujem o poznanie a rozhodli sa kráčať cestou neznámou, spočiatku možno nekomfortnou ale zato dobrodružnou, rozhodli sa prejsť hranice svojich a spoločenských obmedzení a stereotypov a vykročiť tak na cestu, ktorá vedie k prebudeniu životnej sily .

salbei_malba_maly_zeleny

Ide o bádanie, ktoré je konfrontované s pojmom ako je vnútorná sloboda, ktorá priamo súvisí s prekonaním a rozbitím našich presvedčení, názorov, neprospievajúcich postojov, ktoré ako implantát boli do nás vložené, častokrát už v detstve a oslabili tak značne naše energetické telo, ktoré potom následne vykazuje známky ochromenia a značného úbytku vitality, vedie k chronickým ochoreniam a k duševnému strádaniu ako forma dnes tak rozšírenej depresie.

Našim zámerom a cieľom je zacelenie tohto energetického tela, kde sú zapísané všetky naše nespracované prežitky, traumy, šok, nevyjadrené a potlačené pocity, ktoré nás natoľko ochromili, že sa zasekla naša životná sila a vytratila sa radosť.

Sprevádzame ľudí, ktorý chcú skutočne zmeniť svoj život, nie iba vo svojich predstavách, vyliečiť svoje staré zranenia a traumy, ľudí, ktorým nestačí sa stotožniť s vymedzenými rolami a normami, ale skutočne a do hĺbky spoznať svoje jadro, vnímať a cítiť samého seba a svet .

Využívame poznatky z vlastného skúmania, rovnako aj poznatky zo psychológie, ale hlavne vedenie, ktoré nám bolo predané od viacerých  šamanov. Vedenie, ktoré nám bolo sprostredkované je nám blízke svojou jednoduchosťou a jasnosťou a súvisí s pôvodnými duchovnými prameňmi, ktoré aplikujeme do potrieb dnešného civilizovaného človeka.


 

Salbei : Názov, ktorý sme zvolili pomenováva rastlinu, ktorá je predstaviteľkou zdravia, liečenia a ochrany a tou je Šalvia. Jej názov šalvia je odvodený z latinského slova salvere, čo v preklade znamená zachovávanie života a preto sa stala inšpiráciou pre symbol zdravia. Blízka je nám jej nenápadnosť, jednoduchosť a skromnosť, pretože dokáže vyrásť aj na maličkých kúskoch zeme, teda v obmedzených podmienkach. Šalvia je rastlinou s mnohými dobrými vlastnosťami, ktoré však nikde okázalo nevystavuje, čo je prvok, ktorý sa v dnešnej dobe pomaly vytráca a nahrádza ho expanzívnosť,   prílišná nápaditosť a zameranie na individualitu na úkor celku.


 

Salbei

Je miestom pre duše liečivé

Otvorené a zároveň dobre chránené

Miestom, kde človek môže vydýchnuť, na chvíľu v pokoji spočinúť

Spojiť sa a stretnúť so sebou samým

Nájsť smer a zmysel, ktorý po ceste niekde stratil

Hľadať nové obzory, skúmať svoje presvedčenia a názory

Očistiť sa a premeniť to staré, čo viac neslúži mu v jeho Dare

Kráčať cestou slobodne, nie ako otrok v ohrade.