Osobné konzultácie a liečivé terapie

Ponúkame individuálne vedenie, ktoré sa týka smeru realizácie, duchovných schopností, riešenia osobného života a problémov v ňom vyvstávajúcich.

Zámerom konzultácie a liečivej terapie je pochopenie a zvedomenie toho, čo človeku bráni v sebarealizácii v zdravých a šťastných vzťahoch a v zdraví tela.

Pracujeme s emocionálnymi blokmi, s energetickou rovnováhou, s duševnými traumami , so strachmi, s blokmi v tele. Pracujeme s energiou, ktorá je zastavená v časopriestore, v emocionálno – energetických výmenách, v zážitkoch s ľuďmi, v situáciách s nimi prežitých a transformáciou toho, čo nás v živote obmedzuje a zastavuje. Pri terapii sa pracuje s troma úrovňami. S úrovňou tela, duše a ducha a tiež s pamäťou tela, s pamäťou duše a s pamäťou ducha. Pamäť tela je bežná pamäť a naše racionálne vysvetlenia toho, čo sa nám stalo. Pamäť duše je to, čo sa nám stalo na energetickej úrovni, teda v skutočnosti. Pamäť ducha je to, kto sme a aký je náš účel na zemi.

Pracujeme šamanským spôsobom, používame bubon, kamene – kryštály, bielu šalviu na očistu aury a v prvom rade pracujeme so schopnosťou napojiť sa na daného človeka a jeho dušu. Zámerom liečenia je návrat k energetickej úplnosti, s ktorou sme prišli na svet, otvorenie potenciálu a schopností človeka.

Dľžka trvania konzultácie a liečivej terapie sa pohybuje od 60min do 2 hodín.