Lesná sauna – Obrad očisty a znovuzrodenia

U Slovanov známa pod názvom potná chyža. Severoamerický indiáni ju nazývajú Inipí. Obrad lesnej sauny nám slúži k očisteniu tela, mysle a emócií. Prináša nám pocit znovuzrodenia. Učí nás spolupatričnosti, pokore a úcte k všetkému živému, posilňuje ducha. Na emocionálnej úrovni lieči naše strachy , zranenia a bloky, na fyzickej úrovni rôzne ochorenia a v neposlednej rade nás vedie k uvedomeniu jednoty a pocitu celistvosti. Lesná sauna je miestom rozjímania a stíšenia, kde sa človek prirodzene obracia do svojho vnútra. Tam nachádza odpovede na svoje otázky, či vo forme symbolov alebo priamych odpovedí. Je miestom zdieľania s ostatnými, kde človek môže zdieľať svoj príbeh. Do sauny vchádzame s úctou a zámerom. Človek sa potením v lesnej saune zbavuje toho, čo neslúži životu. Necháva to zomrieť, teda odísť zo svojho života. Rozjímame a modlíme sa za našich príbuzných a blízkych. Obrad potnej chyže je liekom pre nás a našu Zem.

Lesná sauna – je jednoduchá kruhovitá stavba z prútov, ktorá symbolizuje maternicu Zeme. V strede tejto stavby je jamka, do ktorej sa pokladajú horúce kamene a zalievajú vodou, tak vzniká para. V saune sa sedí na zemi a človek je tak v bezprostrednom kontakte s 5 elementami ( kameň, oheň, voda, zem a vzduch ). Samotný obrad v saune trvá 3 –5 hodín. Po obrade sa očistíme vodou a doprajeme si krátky odpočinok, po ktorom nasleduje zdieľanie.