Liečenie v medicínskom kruhu

Medicinman – liečiteľ

Medicínsky kruh – liečivý kruh – kruh liečenia duše a tela. V medicínskom kruhu pracujeme so zranenými časťami človeka, ktoré zostali zamrznuté v čase, kedy sme boli vnútorne vydesení a spochybnení a nemohli sme sa brániť. Je to oživenie traumatizovanej bolestivej časti človeka, ktorý sa potrebuje zahojiť, aby sme mohli byť celistvými, prestali sa báť byť samy sebou a spojili sa so svojou energiou. Duševné zranenia sú často hlboko v našom nevedomí, liečenie v medicínskom kruhu ich vynesie z nevedomia do vedomia kde sa s nimi stretne za asistencie šamana, liečiteľa, ktorý mu pomôže problém vidieť, liečiť a zahojiť ranu na duši, ktorá bolí a je príčinou našich únikov pred životom. V medicínskom kruhu sa pracuje šamanským spôsobom liečenia a transformácie problému. V medicínskom kruhu zažije človek spojenie s esenciou bytia a s esenciou svojej vlastnej bytosti, pred ktorou uniká.

Terapeutický medicínsky kruh v sebe zahŕňa prácu s príčinou bolesti na duši alebo na tele. Prácu s vnútorným dieťaťom, s vnútornou ženou, s vnútorným mužom, s dušou a duchom človeka.


 

Práca s vnútorným dieťaťom VODA

 • práca so strachom, s našou stratenou nevinnosťou, strateným sebavedomím a sebaistotou
 • uvoľnenie spontánnosti, radosti, ľahkosti a nevinnosti

Práca s vnútornou ženou ZEM

 • pohľad do vnútra, čo v sebe ukrývame, potláčame, čo na sebe odsudzujeme
 • práca s pocitmi viny, hanby, s ponížením a odsúdením seba
 • uvoľnenie lásky k fyzickému telu, radosti z rozkoše, zmyselnosti
 • umenie bytia v prítomnosti a schopnosť užívať si život na zemi

Práca s vnútorným mužom VZDUCH

 • práca na sebavyjadrení s pocitmi neschopnosti, bezmocnosti, vzdávania sa svojho poslania a svojich cieľov
 • uvoľnenie schopností postaviť sa na svoje miesto v živote, schopnosti samostatne sa rozhodovať, činiť a mať vízie

Práca s duchom OHEŇ

 • práca s bytostnou podstatou človeka
 • uvoľnenie pamäte na to kto sme, akú vlastnosť sme sem priniesli a máme prejavovať a žiť
 • otvorenie daru

V medicínskom kruhu pracujeme na liečení príčiny a liečime príčinu problému. Po nájdení a pochopení príčiny pristupujeme k liečeniu blokov, ktoré sú v našej pamäti, v našom tele bolesti a v našom fyzickom tele.